Yes, we are home!

9:30:00 AM


Dear all,
It’s been a long journey. During the last 3 months we did a road trip between the Balkans and the Atlantic, we lived at the Ocean’s coast and we stayed with friends all over Europe. We traveled, we surfed, visited plenty of awesome places… Yes, we went on a pursuit of freedom, we followed our dreams and our deep desire of adventures. But we also faced our daemons, fought against fears and interior doubts. 


We did it all on the hard way: didn’t prepare enough for the trip, didn’t get a good GPS or maps, didn’t read enough of books, and didn’t have enough of money. It’s just that no one around us couldn’t give us enough of information, there aren’t many people who do that kind of travels. But we didn’t get back, we didn’t stop: we worked, we searched for opportunities, asked rarely for help, sometimes yelled at each other, sometimes hoped that a simple hug will fix it all, we often struggled with difficulties, or bad weather, poor conditions…Despite the troubles, we found the beauty in every moment and we’re now grateful for it all. We’re save back home, can’t wait to share all the amazing stories, unique experiences and of course: all the crazy photos!!! So stay tuned, we’ll be updating with details for all the beautiful places we’ve seen so far, as well as plans for future adventures!Това бе едно дъъълго пътешествие. В последните 3 месеца живяхме по пътищата между Балканите и Атлантика, на океанския бряг или при приятели, пръснати из Европа. Пътувахме, карахме сърф, посетихме невроятни места... Да, водени бяхме от стремежа си за свобода, заминахме в преследване на мечтите си и желанието за приключения. Но освен това се изправихме пред демоните си, борихме се със страховете и вътрешните си съмнения. Направихме всичко по трудния начин: не се подготвихме достатъчно, не си набавихме хубав и карти, не прочетохме достатъчно книги, нямахме достатъчно пари. Просто нямаше кой да ни даде информация, такова пътуване не се предприема всеки ден и определено не е по силите и възможностите на всеки. Но не се върнахме, не се отказахме: продължихме, работихме, търсихме нови възможности, рядко молехме за помощ, понякога се карахме, друг път се надявахме, че една прегръдка ще оправи всичко, ежедневно се сблъсквахме с трудностите или лошото време и неблагоприятните условия... Въпреки всичко, съумяхме да открием красотата във всеки един миг и сега сме благодарни за всичко! Прибрахме се благополучно у дома, и вече сме нетърпеливи да споделим всички невероятни истории, уникални преживявания и разбира се: страхотни снимки! Останете с нас, ще обновяваме блога в детайли за всички красиви места, които видяхме, както и за планове за бъдещи приключения!
You Might Also Like

2 comments

Like us on Facebook

follow me on facebook