Feeling amazed/spiritual in Bali

7:46:00 AM

Puja Mandala in Nusa Dua region, BaliEN/ BG  
We found this place by accident, while riding back to the hotel with our bike. We were wet, our clothes and surfbords were covered in dust... Also, we were in more than a bad mood, after we got lost and had to risk our lives in order to make a U turn on a busy crossroad with no traffic lights!. Anyway... while looking around for a familiar sign on the street we found this real treasure <3 It's a unique place that shows perfectly the spiritual harmony of the Indonesian people, as the religious complex represents not one or two, but FIVE religions*! :) 

Открихме това място случайно, докато се връщахме от сърф, с моторчето. Бяхме мокри,  дрехите и сърфовете ни бяха покрити с прах... Освен това бяхме в доста лошо настроение, тъй като се изгубихме и трябваше да рискуваме живота си, за да направим обратен завой на ужасно натоварен кръстопът, без светофари! И така, докато обикаляхме с моторчето и гледахме наоколо за нещо познато, което да ни ориентира, открихме едно истинско съкровище <3  
Puja Mandala е уникално място, което перфектно показва духовната хармония на индонезийския народ, тъй като религиозният комплекс не представлява не една или две, а цели ПЕТ религии *! :)* the Hindu Jagatnatha Temple, the Buddhist Budhina Guna Temple, the Catholic Bunda Maria Segala Bangsa church, the Protestant Jemaat Bukit Doa church, and the Ibnu Batutah Mosque
At first, when we stopped the bike, the sky was cloudy and weird, our bad mood and daily worries were still chasing us...
But as we started walking around and exploring the temples, the small gardens and exotic plants, we remembered how light-hearted and cheerful are the local people... And the sun was shining again (like literally lol) and we admired once more the rich culture hand in hand with the tolerance and mutual understanding that dominate the nice little island of Bali. 

Sadly, we couldn't visit or take pictures of all five temples, but you get the big picture - it was BEAUTIFUL! 

Отначало, когато спряхме моторчето, небето беше облачно и странно, нашето лошо настроение и ежедневните ни притеснения все още ни преследваха ...

Но когато започнахме да се разхождаме и да изследваме храмовете, малките градини и екзотичните растения, сърцата ни олекнаха и си спомнихме безгрижния дух на месните хора ... И слънцето отново засия (буквално хаха) и за пореден път се възхитихме на богата култура, вървяща ръка за ръка с толерантността и взаимното разбирателство, които обитават хубавия малък остров Бали.

За съжаление не можахме да посетим или снимаме всичките пет храма, но май и от тези кадри си личи, че беше просто ПРЕКРАСНО!

Read more at: http://www.bali-indonesia.com/nusa-dua/attractions.htm?cid=ch:OTH:00


You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

follow me on facebook